phrenology1

Reklame og Psykologi

Den gode reklamen avhenger av hvilken psykologi man bruker mot den som er målet for reklamen. Siden man ikke kan forstå hver eneste kunde med en gang, finner man gjerne den minste fellesnevneren i en gruppe, og henvender seg til denne. Om du trenger hjelp med å forestille deg hva dette kan være, kan du tenke litt på hvor mange forskjellige produkter som tidligere ble markedsført med en halvnaken dame ved siden av produktet. Dette var en strategi som fungerte for begge kjønn, med en viss suksess. Mennene likte å se pene halvnakne kvinner, mens kvinnene ønsket å likne på den pene halvnakne kvinnen. Hos mennene spilte man altså i dette tilfellet på begjær, mens man hos de kvinnelige kundene spilte på usikkerhet, eller på ønskedrømmer.

Psykologisk forskning er finansiert av reklamebransjenphrenology1

I den senere tid har det likevel blitt mer aktuelt å grave dypere, og å finne ut mer nøyaktig hvilke grupper man kan henvende seg til, samt på hvilken måte og med hvilke produkter. Reklamebransjens store selskaper er så interessert i hvordan mennesker fungerer, at de gjerne ofrer noen millioner til prestisjeprosjekter hos store universitet. Trenden er spesielt tydelig i USA, men også i Europa er dette blitt vanlig.

Dyptgående undersøkelser gjennomføres på meget store representative utvalg av undersøkelsespersoner. Målet er å finne ut av hvordan hele grupper av befolkningen tenker og oppfører seg, slik at man kan nå dem med nye produkter og friste dem til å bruke penger hos reklameselskapets neste kunde. Noe av det som også bidrar til denne type forskning er på den andre siden mer overfladisk. To gode eksempler er supermarkeder som deler ut kundekort med rabatter eller kredittkort. Begge samler data om kundens bruk, og sender gjerne tilbud fra utenforstående som de mener kan passe til de andre egenskapene som kunden har vist.

ADD YOUR COMMENT