432124

Innhold og Reklame

Innhold og reklame er to faktorer som henger tett sammen. Om man skal være kynisk kan det ofte fortone seg som om mediehus skreddersyr innholdet for å passe med sine annonsekunder, eller som om annonsekunder dikterer innholdet i aviser og TV-sendinger.

Det har i dag faktisk gått en viss sirkulær effekt i det hele – der mye av innholdet eller underholdningen lages for å tekkes reklamekundene. Dette fører ofte til at innholdet blir en vare som bare skal produseres. Den gode reportasjen eller den gode TV-serien kan havne på andre plass med hensyn til inntektene til konsernet. Det fører gjerne til at noen tema blir tabu, eller at man som journalist ikke har lov til å kritisere enkelte samfunnsaktører.432124

Dine nye venner bak det svarte speilet

Denne rent praktiske effekten trenger likevel ikke å gjøre at alt som produseres er dårlig. Originale og vel produserte TV-serier og filmer for TV finner man fortsatt, men gjerne hos mediehus som HBO som lever av å selge gode programmer, og ikke av reklame.

Det finnes selvsagt også TV-serier og reportasjer som skapes av reklamedrevne selskaper. At noe blir populært er selvfølgelig en bonus, da dette sikrer reklameinntektene, og gir produsentene noe friere tøyler – både økonomisk og tematisk.

TV-serien Friends fra 90-tallet er et godt eksempel på dette. En serie med hyggelige folk som fungerer som helt nye venner, hvor man fatter interesse for karakterene, og føler både glede og empati. Det hele er akkurat passe perfekt til at man føler seg missfornøyd med hvordan ens eget liv ser ut, men akkurat passe fullt av uhell, problem og intriger til at det forblir troverdig og interessant å følge med.

Man appellerer til menneskelige tilstander – til begjær, og til savn. Om man følger denne filosofien i egen markedsføring, så kan man selge hva det skulle være.

ADD YOUR COMMENT