html-154434_960_720

Gode råd for den beste Hjemmesiden

Det mangler fortsatt en del kunnskap om hva som utgjør en god hjemmeside. Det er nemlig ikke så enkelt å lage en god side som mange tror. La oss først begynne med å definere hva som er en god side.

  • Hva er en god hjemmeside?

En god hjemmeside er en side som sikrer at en får oppmerksomhet. Det spiller ingen rolle hva oppmerksomheten skal rettes mot, det første målet er å sikre selve oppmerksomheten.

Det som ligger til grunn for denne oppmerksomheten er likevel litt mer komplekst. Det som er mest grunnleggende er todelt. Brukervennlighet på den ene siden, estetikk på den andre. Siden må se bra ut, og den må være enkel eller bra til å gjennomføre det den lover.

  • Oppmerksomhet er vanskelightml-154434_960_720

Om man vil tjene penger på nettet, enten ved å selge varer eller ved å levere innhold (underholdning/ nyheter/ reklame), trenger man oppmerksomhet. Om man kun opererer på én side eller noen få, er det viktig at man finner en nisje der det ikke er så trangt om plassen. Det er ingen vits i å konkurrere med giganter som Ebay eller Hotels.com, om man ikke har enorme ressurser bak seg for å gjennomføre en slik kamp om etablerte markedsandeler. Det lønner seg derfor å tenke i mindre skala.

  • Små grep for å bli lagt merke til

Man kan alltids satse på å finne en sektor hvor konkurransen er mindre hard. Et godt eksempel er reiseliv i en mindre by, som har gått de store forbi. Om man lager en god guide-side som gir grunnleggende informasjon, kan man sikre seg oppmerksomhet både fra de som vil reise dit, og de som allerede bor der og vil informeres om kulturelle tilbud. Har man gjort noe slikt eller liknende, har man gode sjanser til å selge annonseplass til større selskaper som kanskje formidler soveplasser, eller som driver med salg av billetter.

ADD YOUR COMMENT