download-12

En fremtid uten kontanter

Vi opplever i dag et større press for å bli kvitt kontante betalingsmiddel. For den som driver med handel og salg online, virker denne mulige overgangen kanskje uproblematisk. Det er nemlig helt vanlig for mange av oss å gjennomføre sdownload-12tørsteparten av våre liv uten kontanter.

Det må likevel ligge mange forutsetninger til rette for at dette skal kunne fungere, og driften av elektroniske betalingssystemer er relativt dyre for kunde og kjøpmann. Det grunnleggende, et stabilt nettverk, er som regel gitt, men det koster å vedlikeholde dette. Det er en kostnad som er skjult for de fleste som ikke ser nøye etter.

Den skjulte prisen for bruk av kredittkort

Visste du at ca. 4% av det du betaler når du kjøper noe med et kredittkort, er penger som går rett til kredittkortselskapet uten at dette oppgis som separat kostnad på kvitteringen? Kjøpmannen tar nemlig denne regningen indirekte, og leder pengene tilbake til selskapet, som en del av sine driftskostnader. Om man har vært selvstendig næringsdrivende med betalingsterminal i butikken er man klar over dette, men mange har blitt forskånet fra denne erfaringen.

De dyreste banktjenestene noensinne

Resultatet av at dette systemet er blitt integrert i vår økonomi, er at vi i dag, med verdensomspennende internasjonale selskaper som håndterer betalingstjenester, har det dyreste bankvesenet noensinne. Det har selvfølgelig noen fordeler ved seg, og om man har et kredittkort, kan man i dag betale for seg hvor det skulle være, lett og enkelt. På den andre siden overvåkes hver eneste transaksjon. Privatlivet kan stå i fare for å bli avskaffet, om private eller offentlige aktører får muligheten til å sammenføre informasjonen i en database.

Kontanter er gratis for forbrukeren

Derfor er det en ting man må huske når man sammenlikner; kontanter er gratis for forbrukeren og finansieres over betalt skatt, mens kredittkort virker som en skatt til private institusjoner.

ADD YOUR COMMENT